Onderzoek


Antwerp Management School wil door wetenschappelijk onderzoek kennis genereren die een bijdrage levert aan wetenschap en maatschappij. Deze kennis wordt ook aangewend om de opleidingen van Antwerp Management School te baseren op de actuele stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek. De missie van ons onderzoeksdepartement luidt:

“Een Belgisch en internationaal referentiepunt voor excellent managementonderzoek zijn, als een bron van inspiratie voor zowel professionals als academici, in expertisedomeinen die passen binnen een maatschappelijk verantwoorde business school.”

Neem contact op

Expertisecentra

Onze expertisecentra leveren onze voornaamste onderzoeksprojecten en publicaties. Zij geven vorm aan de hoofdrichtingen van Antwerp Management School. Een aantal van de voormalige Competentie Centra zijn gefuseerd en geheroriënteerd om te kunnen uitgroeien tot zeer complete expertisedomeinen.

Expertisecentrum Smart Mobility

Duurzame mobiliteit door innovatie bevorderen vormt de opdracht van het expertisecentrum Smart Mobility. Samen met (grote en kleine) bedrijven en lokale overheden worden...

Lees meer

Kennisnetwerken

De kennisnetwerken van Antwerp Management School zijn op een specifieker onderwerp afgestemd en voorzien op die vlakken in research en opleidingen. De kennisnetwerken leveren als transversale onderzoekslijnen ook ondersteuning aan de expertisecentra. Zo levert Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bijvoorbeeld een belangrijke kennisbijdrage in het expertisecentrum Business Design & Innovatie.

Hoe kan ik je helpen?

Anja Tys, Corporate Marketing Communication Manager