Frankie Schram

Expertise

  • Administrative Law
  • Relation Citizens and Public Administration
  • Public Administration
  • Freedom of Information
  • Integrity Management
  • Complaint Management
  • Exchange of information within and between public administrations
  • Privacy and processing of personal data

Programma’s

  • Executive Master in het Publiek Management
  • Postgraduaat in Social Profit Management

Frankie Schram is licentiaat geschiedenis, kandidaat in de muziekwetenschappen, baccalaureus in de wijsbegeerte, licentiaat in de rechten, doctor in de rechten en in het bezit van het bijzonder diploma in het overheidsmanagement en de bestuurskunde. Hij werkt als ambtenaar bij de FOD Binnenlandse Zaken, waar hij een onafhankelijke functie heeft als lid en secetaris van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten en van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie. Aan de Universiteit Antwerpen was hij tussen 2004 en 2006 doctor-assistant aan de faculteit Sociale Wetenschappen en tot 2015 aan deze faculteit gastprofessor. Herhaaldelijk was hij ook verbonden aan de faculteit rechten van deze universiteit. Aan de Antwerp Managementschool is hij verbonden als professor bestuursrecht.

Hij is op dit ogenblik ook deeltijds hoofddocent aan het Instituut voor de Overheid, faculteit Sociale Wetenschappen van de KU Leuven waar hij de opleidingsonderdelen “Bestuur en Burger” en “Beleidsimplementatie” doceert. Hij doceert ook in het programma “Bemiddeling in de bestuurszaken” aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van dezelfde universiteit. Hij geeft talrijke navormingen die met zijn expertisedomeinen verband houden.