Expertisecentrum Leiderschap

Marichal Koen

Heb je een vraag over leiderschap?
Je kunt bij mij terecht.

+32 3 265 4629

Onderzoek

Benieuwd waar onze onderzoekers zich mee bezig houden? Bekijk hier het overzicht.

Lopende projecten

Leerstoel Hoogperformante Organisaties gedreven door Neurowetenschappen en Technologie

De leerstoel heeft tot doel strategieën te ontwikkelen voor leiders en organisaties om biometrische gegevens te verzamelen, gebruiken en bestuderen voor leiderschapsontwikkeling en duurzame organisatieprestaties, inclusief welzijn. Klik hier voor meer informatie.

Authentiek schoolleiderschap

In samenwerking met CVO en CNA onderzoeken en ontwikkelen we het leiderschap dat vandaag nodig is in het onderwijs om de vele uitdagingen en vernieuwingen waar te maken.

Lead to care

De structurele veranderingen in het zorgsysteem vragen om leiderschap.

Het zorgsysteem is in structurele verandering, o.m. door de budgettaire beperkingen, de toenemende vraag en het overheidsbeleid. Er is nood aan integratie van zorgdiensten (op buurtniveau), zorgnetwerken en zorg talentmanagement. Deze veranderingen vragen leiderschap. Niet het soort strategische, top-down, rationele leiderschap dat vandaag nog steeds dominant is in vele grote instellingen, maar meer authentiek, op missie en waarden gebaseerd, gedeeld leiderschap. Met dit project brengen we in kaart hoe leiderschap op dit moment in de zorg ontwikkeld wordt en pionieren we nieuwe aanpakken van leiderschap vanuit de specifieke noden in de zorg.

Leadership (in tijden van) analytics

Neurotechnisch onderzoek & big data bieden nieuwe perspectieven voor leiderschap en leiderschapsontwikkeling.

Er ontstaat een directer en meer holistisch inzicht in de patronen en de dynamiek van leiderschap. We willen organisaties om de tafel zetten om nieuwe leiderschapsbeoordelingen en -oplossingen te ontwikkelen, gebaseerd op de inzichten van het neurotechnisch onderzoek en complexiteitstheorie. Hoe meet je gedeeld, collectief leiderschap? Hoe kun je leiderschap ontwikkelen, versterken en verbeteren vanuit een systemisch perspectief?

Netwerkleiderschap

Samen met UA en UGent onderzoeken en ontwikkelen we het leiderschap dat netwerkmanagers in de Vlaamse Overheid nodig hebben.

Welke rollen dienen ze op te nemen? Welk leiderschapsgedrag dienen ze te hebben? Hoe en waarom leiderschap in netwerken delen? Hetzelfde thema onderzoeken we bij de brandweer van Antwerpen die meer en meer in een netwerk van organisaties dient te functioneren om complexe noodsituaties het hoofd te kunnen bieden.

 

Afgelopen projecten

Naar een new deal voor leidinggevenden in innovatieve arbeidsorganisatie

Wat blijft er van leiderschap over in organisaties die zeer sterk inzetten op zelfsturende samenwerking? En hoe ontwikkel je het bestaande leidinggevend kader in die omkanteling van de piramide?

Dat zijn de vraagstukken die Flanders Synergy, Antwerp management School en KU Leuven samen oppakken in een onderzoeksproject dat afloopt begin 2018.

Huidige projecten

leiderschap
Leerstoel Hoogperformante Organisaties gedreven door Neurowetenschappen en Technologie

De leerstoel heeft tot doel strategieën te ontwikkelen voor leiders en organisaties om biometrische gegevens te verzamelen, gebruiken en bestuderen voor leiderschapsontwikkeling en duurzame organisatieprestaties, inclusief welzijn.

Type project: Leerstoel

Projectpartner: Melexis

Looptijd: 01 januari 2019 - 31 december 2021

Contactpersoon: Karen Wouters, PhD

Lees meer
Marichal Koen

Hoe kan ik je helpen?

Koen Marichal, Leadership Development