Expertisecentrum Next Generation Work

De Vos Ans

Heb je een vraag over Next Generation Work?
Je kunt bij mij terecht.

+32 3 265 4741

De clash voorbij, 7 bouwstenen voor sociale dialoog – Peggy De Prins


Korte inhoud

Sociale dialoog is mensenwerk en vormt vaak een onontwarbaar kluwen van emoties, regels, tradities, … Niet-ingewijden trekken grote ogen wanneer zij voor het eerst worden geconfronteerd met dit kluwen. Ofwel geraken ze gefascineerd en zetten ze door, ofwel geraken ze verbouwereerd en haken ze af.  Dit boek richt zich tot de eerste categorie. Het boek geeft handen en voeten aan het concept ‘sociale dialoog 2.0’ en vertrekt  vanuit de assumptie dat het aloude polariserende ‘conflictmodel’ op zijn grenzen botst en plaats maakt voor een alternatief partnerschapsmodel.

De focus van het boek ligt op het overleg op bedrijfsniveau. De verwachting is dat hier (meer dan op de andere niveaus van overleg) kiemen zijn van een geoptimaliseerde en dus ‘andere’ sociale dialoog. Deze scope maakt ook dat naast de dialoog in de formele overlegorganen op organisatieniveau, de informele dialoog in het dagdagelijks werkoverleg  mee in het vizier komt.

Sociale partners maken plannen in plaats van ruzie.

 

Het boek biedt voor deze plannen inspirerende kaders en praktische handvaten. Praktijkmensen kunnen er legitimering en zingeving uit putten zodat de chaotische praktijk van alledag weer (meer) verteerbaar wordt. Voor de huidige believers van een constructieve sociale dialoog biedt het boek houvast om (nog meer) partnerschapsplannen te maken. Voor diegenen met enig voorbehoud biedt het boek misschien net dat doorslaggevend argument, om met meer vertrouwen en minder argwaan, de dialoog ‘voorbij de clash tussen wij en zij’ verder aan te gaan.  

Over de auteur

Peggy De Prins is arbeidssocioloog en doceert aan de Antwerp Management School. Zij pioniert op het vlak van duurzame arbeidsrelaties. Zij verricht onderzoek over dit thema en begeleidt ook sociale partners op het terrein in hun streven naar (meer) constructief partnerschap.

Het boek ligt in lijn met wat we op het terrein vandaag realiseren als sociale partners met het Demografiefonds.  Dit fonds in de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences is vooruitstrevend omdat een deel van de beschikbare loonmarge niet wordt omgezet in een directe koopkrachtverhoging, maar geïnvesteerd wordt in langetermijnprojecten rond werkbaar werk. Dat is een unieke aanpak voor ons land. Op die manier staat het Demografiefonds symbool voor de daadkracht van een constructieve sociale dialoog waarbij een mooi evenwicht tussen sector- en ondernemingsniveau ruimte laat voor het nodige maatwerk.

 Pascal Pollet, Chairman QRM Institute, Principal Engineer Sirris

Z-Talk met Peggy De Prins over “De clash voorbij”

 

De Vos Ans

Hoe kan ik je helpen?

Ans De Vos, PhD, SD WORX Chair Next Generation Work: Creating Sustainable Careers