Expertisecentrum Sustainable Transformation

Heb je een vraag over duurzame transformatie?
Je kunt bij mij terecht.

+32 477 09 35 16

Missie van het expertisecentrum

Het Sustainable Transformation Lab spitst zich toe op de verschuiving in de business van incrementele naar transformatieve actie als reactie op de wereldwijde uitdagingen in sociale en milieukwesties.

Duurzame transformatie is in onze ogen een traject van fundamentele verandering naar een synergetische maatschappij, een geïntegreerde economie en een bloeiend ecosysteem, geleid door de principes van economische continuïteit, technologische netwerking, sociale gelijkheid, ecologisch herstel en een volkomen persoonlijke ontwikkeling.

Ons werk rond duurzame transformatie is gestoeld op vier pijlers:

Positieve toekomst (het “waarom?” van de duurzame transformatie-agenda): Het creëren van een betere toekomst (veiliger, slim, gedeeld, duurzaam en bevredigend) door het aanpakken van globale systemische uitdagingen (zoals ontwrichting, onsamenhangendheid, ongelijkheid, ondergang en ontevredenheid)

Geïntegreerde waarde (het “wat?” van de duurzame transformatie-agenda): Het verspreiden van concepten en maatregelen voor waardecreatie (op humaan, technologisch, sociaal en milieuvlak) over verscheidene grootsteden en deze in de hele maatschappij en binnen de organisaties integreren

Betekenisvolle innovatie (het “hoe?” van de duurzame transformatie-agenda): Het vinden van creatieve, schaalbare oplossingen voor onze dringendste milieu- en sociale problemen, door innovatieve strategieën, businessmodellen, producten en diensten

Wilskrachtig leiderschap (het “wie?” van de duurzame transformatie-agenda): Het vormen van inspirerende, transformationele leiders die met een systemische, ontwrichtende, inclusieve, duurzame en ethische aanpak zinvol reageren op de uitdagingen in de samenleving

De inzichten uit deze vier focusgebieden passen we toe op de vijf elementen van de Nexus Economy, meer bepaald de economische trends en nieuwe businessmodellen rond weerbare, exponentiële, toegankelijke, circulaire en welzijnseconomie.

Hoofdactiviteiten
CORP_Sustainable_Transformation
Corporate Leadership Groups

Zakelijke actiegroepen die hedendaagse vraagstukken in de globale maatschappij bekijken, bespreken hoe ze kunnen worden aangepakt & actie ondernemen...

Meer info

Nieuws

Ontdek meer nieuws
23 oktober 2018
Belgische organisaties scoren prima in adoptie SDG’s

Antwerp Management School, Louvain School of Management en Universiteit Antwerpen brengen het allereerste nationale onderzoek uit naar hoe Belgische...

Blog

Ontdek meer blogposts

"Duurzaamheid is als een sullige, puistige puber"

30 juli 2019 door Antwerp Management School

'Het duurzaamheidsdiscours heeft nog te vaak last van het opgeheven vingertje. In plaats van te focussen op wat we allemaal niet meer zullen mogen, vertelt professor Wayne Visser, houder van de BASF-Port of Antwerp-Randstad Chair in Sustainable Transformation, liever over hoe de ideale wereld…

Omarmen Belgische organisaties de SDGs?

05 december 2018 door Lars Moratis

Hoe springen Belgische bedrijven en organisaties nu om met de SDGs en hoe kunnen ze dit in de…

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), in september 2017 door 193 bedrijven…

Hoe we ’s wereld eerste 3D-geprinte zonnebril van plastic afval maakten

16 maart 2018 door Sebastiaan de Neubourg, w.r.yuma

w.r.yuma is het eerste bedrijf ter wereld dat gerecycled plastic gebruikt om brillen te 3D-printen.…

De echokamer van duurzaamheid

11 januari 2018 door Lars Moratis

Terugkijkend op 2017, denk ik dat we kunnen stellen wij, als duurzaamheidsambassadeurs, vooruitgang…

Hoe kan ik je helpen?

Eva Geluk, Manager Kennisnetwerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Heb je een vraag over duurzame transformatie?
Je kunt bij mij terecht.