Expertisecentrum Sustainable Transformation

Heb je een vraag over duurzame transformatie?
Je kunt bij mij terecht.

+32 477 09 35 16

Corporate Leadership Groups

Wat zijn Corporate Leadership Groups?

Leadership Groups zijn zakelijke actiegroepen die bestaan uit zakenmensen in topfuncties, op het niveau van CEO, die hedendaagse vraagstukken in de globale maatschappij bekijken, bespreken hoe ze kunnen worden aangepakt en actie ondernemen om de betere wereld van morgen te creëren. Deelnemers aan de groep beslissen gezamenlijk over de agendapunten en de acties die de groep onderneemt. Prof. Dr. Wayne Visser, die de leerstoel Duurzame Transformatie bekleedt, zal de groepen faciliteren, inzichten verschaffen, input geven en trends op basis van toegepast onderzoek blootleggen. Deelname aan elk van de groepen is beperkt tot 5 à 10 bedrijven. Wees dus snel met inschrijven.

Bekijk deze video voor een beter begrip van Corporate Leadership Groups.  

 

Op welke thema’s wordt er gefocust?

Er zijn 5 Corporate Leadership Groups, elke groep concentreert zich op een specifiek gebied van economische innovatie: veerkracht (van disruptie naar zekere innovatie), exponentiële technologie (van disconnectie naar slimme innovatie), toegang (van ongelijkheid naar gedeelde innovatie), circulair design (van destructie naar duurzame innovatie), en welzijn (van ontevreden naar bevredigende innovatie). Klik hier voor een complete toelichting bij de 5 gebieden van economische innovatie.

Wat maakt deze groepen zo anders?

Er zijn 3 kenmerken die onze Corporate Leadership Groups onderscheiden van andere bestaande corporate groepen: 
1. Actiegeoriënteerd. Elk jaar voeren de groepen publiek een actie uit die ze collectief hebben gekozen en die in de praktijk een positieve impact moet hebben. 
2. Innovatiesynergieën. 
De groepen zijn specifiek gefocust op innovatiesynergieën tussen verschillende businessmodellen (bv. circulaire en toegangseconomie) en verschillende oplossingen (bv. slimme technologieën en welzijnsdiensten).
3. Intersectorale aanpak. Elke groep heeft een intersectorale (multi-industrie) vertegenwoordiging, die minimaal 3 jaar samenwerkt, waardoor gedeeld leren en collectieve impact maximaal worden benut.

Datum & Tijdstip eerste informatie- & kickoffmeeting

In de komende maanden lanceren we drie Corporate Leadership Groups:

Welzijnseconomie, geleid door Randstad.

Februari 2019, bij Randstad in Antwerpen.

Circulaire economie, geleid door de Haven van Antwerpen en BASF.

7 februari 2019, in de Haven van Antwerpen.

Veerkrachteconomie, geleid door AXA.

Wordt opgestart in 2019. Meer informatie volgt.

Register

Programma

Het programma van de informatie- & kickoffmeeting is hetzelfde voor de drie groepen:

  • Thee/Koffie
  • Verwelkoming door AMS en Gastheer, Rondetafelgesprek introductie (inclusief interesses & ervaring in het onderwerp)
  • Overzicht draagwijdte, doelstellingen, structuur + illustratieve case (Corporate Leaders Group rondom klimaatverandering) – gefaciliteerd door Prof. Dr. Wayne Visser.
  • Brainstormsessie Barrières + Doorbraken (met post-its + Pitches)
  • Discussie over bestuur & praktische aspecten
  • Conclusies, volgende stappen & afsluiting
  • Finger food lunch

Wat moet ik nog meer weten?

  • De kosten voor deelname aan een van de Corporate Leadership Groups is 5.000 euro per jaar voor een periode van 3 jaar (om continuïteit en impact van de groep te garanderen).
  • We zijn ook op zoek naar bedrijven die de leiding willen nemen in de leiderschapsgroepen Exponentiële Economie en Toegangseconomie. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
  • Een bedrijf kan deelnemen aan meerdere Corporate Leadership Groups als hiervoor interesse is.

Ja, ik ben geïnteresseerd. Hoe kan ik deelnemen?

Je kunt inschrijven voor deelname aan een of meer van de hogergenoemde meetings. De plaatsen zijn beperkt dus reserveer snel om er zeker bij te zijn! 

Contacteer ons voor meer informatie over de Corporate Leadership Groups.

Eva Geluk
Manager, Sustainable Transformation Lab
eva.geluk@ams.ac.be

Hoe kan ik je helpen?

Eva Geluk, Manager Kennisnetwerk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen