Cultuurmanagement

DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 46 31

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

De professionalisering van de culturele en creatieve sector stelt steeds hogere eisen aan de medewerkers van musea, theaters, cultuurcentra, bibliotheken, muziekcentra en andere culturele organisaties. Wie in de culturele en creatieve sector werkt, staat voor de uitdaging om het creatieve en het zakelijke tot een krachtig geheel te smeden.

Deze opleiding biedt de kennis en vaardigheden om dit te verwezenlijken. Van wegzinken in aangename rode pluchen zetels en genieten van het optreden van je docenten is echter geen sprake. Zodra het gordijn open gaat, verwachten we input en interactie. Er wordt dan ook zeer bewust ruimte gebouwd voor discussie en reflectie over de uitdagingen van de sector.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

  • heb je inzicht in de huidige wetenschappelijke kennis in cultuurbeleid, begrijp je de relevantie ervan voor culturele organisaties en kan je deze kennis toepassen;
  • kan je vanuit een open en kritische houding complexe beleidsproblemen detecteren, analyseren en kan je creatieve oplossingen aanreiken vanuit een interdisciplinair denkkader;
  • ben je in staat de organisatie- en beleidscontext kritisch door te lichten en hier rekening mee houden bij de analyse van jouw managementprobleem en mogelijke oplossingen.

Curriculum

De module ‘Cultuurmanagement’ maakt deel uit van het Postgraduaat Cultuurmanagement. Dit postgraduaat bestaat uit 4 modules, die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en een persoonlijk leiderschapstraject:

We focussen op onderwerpen als: beleid en context binnen de kunst- en cultuursector, ‘cultural governance’, marketing en externe communicatie, klantenbinding, funding, inzicht in kostenstructuur, nieuwe financieringsmodellen en stakeholdersmapping.

Deelnemers

  • Leidinggevenden, stafmedewerkers en specialisten uit de ruime cultuursector die hun managementexpertise willen vergroten, zich verder willen ontwikkelen en een bredere kijk op de organisatie willen krijgen.
  • Professionals met managementervaring die graag in de culturele en creatieve sector aan de slag willen.

 

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Inge Salden, Program Manager

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 46 31