Executive Master in Publiek Management

DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 46 31

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

De belangstelling voor management in de publieke sector is enorm toegenomen. De snelle en steeds complexere maatschappelijke veranderingen hebben de rol van de overheid sterk gewijzigd. Politiek, beleid en bestuur kunnen niet langer zonder management. Een kwalitatief sterke dienstverlening vraagt kennis, inzicht en creativiteit van de moderne overheidsfunctionaris.

In deze master verwerf je een grondig inzicht in de diverse aspecten van overheidsmanagement, maak je kennis met de meest actuele onderzoeksbevindingen, kan je jouw eigen ervaringen toetsen aan de theorie en aan de ervaringen van anderen, en ontwikkel je je leiderschapsskills.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma

 • heb je een brede én diepgaande kennis van de meest actuele managementmethoden en technieken;
 • kan je met de opgedane kennis zelfstandig en in team beleidsvraagstukken onderkennen, doorgronden, analyseren, erover mondeling en schriftelijk rapporteren en een significante bijdrage leveren aan de oplossing ervan;
 • kan je oplossingen voor publieke beleidsvraagstukken ontwikkelen, deze kritisch toetsen (ethische, maatschappelijke en juridische), beargumenteren en doen accepteren;
 • kan je performant functioneren en excelleren in leidinggevende of faciliterende (staf)functies op de diverse bestuursniveaus.

Pas afgestudeerd: Marjolijn Peleman, Master in Publiek Management, getuigt

Curriculum

De Master in Publiek Management is modulair opgebouwd en omvat in totaal 60 studiepunten (30 credits per academiejaar). De modules bestaan uit thematisch gegroepeerde hoor- en werkcolleges, waarin geavanceerde wetenschappelijke kennis wordt geconfronteerd met actuele opdrachten en uitdagingen voor de overheid. De actualiteitswaarde van elke module wordt zorgvuldig bewaakt. Daarnaast wordt er in het skillslab rond praktische leiderschapsvaardigheden gewerkt. Als sluitstuk van de opleiding schrijf je een masterproef over een zelf gekozen thema.

 

 

Academiejaar 1: 2019-2020

 • Politiek, beleid en organisatie
 • Bestuursrecht
 • Strategisch management en Organisatie
 • Strategievorming en implementatie
 • Multi-level governance
 • Begeleidingstraject masterproef
 • Keuzevakken:
  • Strategische Communicatie
  • Cultuurmanagement
  • Management in de zorg
  • Netwerken ontwikkelen en managen 
  • Internationale summer school publiek management

Academiejaar 2: 2020-2021

 • Human resources management
 • Financieel management
 • Proces en project management
 • Innovatie en change management
 • Skill lab: leadership
 • Begeleidingstraject masterproef

Masterproef:

De masterproef  is het sluitstuk van de opleiding en kan gezocht worden in een project uit de eigen werksfeer, het thema is volledig zelf te bepalen. Je werkt hier gedurende de 2 academiejaren aan, onder begeleiding van een promotor.

 

Diploma

Master in Publiek Management is een door de overheid erkende master-na-master opleiding. Na het succesvol afleggen van de examens en de masterproeven behaal je het diploma ‘Master in Publiek Management’. De opleiding is geaccrediteerd door NVAO.

Deelnemers

Deze opleiding richt zich tot leidinggevend en beleidsondersteunend personeel uit de overheid, social profit sector en onafhankelijke overheidsbedrijven.

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD
DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Inge Salden, Program Manager

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 46 31