Management in de zorg

DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 46 31

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

Deze opleiding is ontworpen voor elke professional uit de gezondheidszorg en welzijnssector die beter wil begrijpen hoe het Vlaamse zorglandschap eruitziet en hoe zijn eigen organisatie daarin past. We maken het zorglandschap inzichtelijk en tastbaar waardoor we de uitdagingen van vandaag en morgen beter kunnen plaatsen. We kunnen namelijk beter reageren op die uitdagingen wanneer verschillende spelers in het zorglandschap samenwerken.

Samen onderzoeken we hoe we hierin succesvol kunnen zijn. We schetsen we het theoretische kader rond ‘netwerken’ om vervolgens over te gaan naar een nieuwe leervorm: een spelsimulatie waarbij we zoveel mogelijk actoren uit de zorgsector samenbrengen: ‘Organizorg’. In de tweede helft van de opleiding focussen we op kwaliteit en strategie en ten slotte op organisatiestructuur en –cultuur met het oog op zorg voor eigen medewerkers.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

  • Heb je inzicht in het Vlaamse zorglandschap: systemen, organisaties en mensen
  • Ken je de theorie rond netwerken en kan je nadenken over samenwerkingsverbanden voor jouw organisatie
  • Kan je een kwaliteitsbeleid uitwerken dat gekoppeld is aan de visie en strategie van de organisatie
  • Leer je omgaan met verandering en leer je veerkracht kweken bij jezelf en je medewerkers.

Curriculum

De module ‘Management in de zorg’ maakt deel uit van het Postgraduaat Management in de zorg. Dit postgraduaat bestaat uit 4 modules, die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden, en een persoonlijk leiderschapstraject:

 

Deelnemers

(Staf)medewerkers, hoofdverpleegkundigen, afdelingshoofden, (netwerk)managers, zorg- en hulpverleners actief in de zorg- en welzijnssector: woon-zorgcentra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, opvang voor mensen met een beperking, thuiszorg, ziekenhuizen, etc.

Programma

Dag 1: Overzicht zorglandschap

Dag 2: Netwerken 

Dag 3: Netwerken, netwerk governance, werken met vrijwilligers

Dag 4: Kwaliteit in de zorg 

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Inge Salden, Program Manager

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 46 31