Masterclass Enterprise Architecture & Engineering

Diagnosing the Enterprise Architecture

DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 47 68

Dit programma wordt gegeven in het Engels

Over het programma

Een wendbare onderneming (agile enterprise) moet haar prestaties optimaliseren, terwijl ze allerlei veranderingen implementeert. Doelstellingen, mensen, procedures en technologie moeten als een eenheid functioneren om organisatorische en technische complexiteit te beheersen. Er is nood aan adequaat en intentioneel enterprise design om waarde op te leveren.

Deze masterclass focust  op de rol van enterprise engineering en enterprise architectuur bij het realiseren van zo’n geïntegreerd geheel. Je verwerft theoretische maar realiseerbare inzichten in het functioneren en de constructie van organisaties. Er worden design principes gedefinieerd waardoor jouw organisatie kan uitblinken in het realiseren van doelstellingen en om te slagen in een technologie gedreven context.

DEMO (Design and Engineering Methodology for Organizations) is een wetenschappelijk ondersteunde benadering om de constructie van een organisatie te begrijpen. Het biedt een bondig, maar compleet beeld van hoe een onderneming is opgebouwd. Dit is de essentie van organisatorisch (re)design.

Deze masterclass is een integraal deel van de executive Master in Enterprise IT Architecture. Aan het eind van deze masterclass ben je voorbereid om succesvol het ‘DEMO Master’-certificaat van de Enterprise Engineering Institute te behalen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma zal je volgende leerdoelen bereikt hebben:

  • de complexiteit in de organisatie en haar modellen herkennen en reduceren;
  • een duidelijk inzicht verkrijgen in de al dan niet essentiële componenten van interacties in en tussen organisaties en op niveau van de bedrijfsprocessen;
  • patronen herkennen in een bedrijfsproces;
  • een overzicht van de belangrijkste concepten van huidige systeemontwikkeling en architectuursmethodologie;
  • begrip van de DEMO theorie (certificaat ‘DEMO Master’)

 

 

Curriculum

De master class bestaat uit meerdere onderdelen. Bij elk onderwerp worden modellen en concepten uitgelegd en geïllustreerd aan de hand van cases en oefeningen. Alle klassikale sessies zijn uiterst interactief met een focus op het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

  • Enterprise & IT Architecture Model and Frameworks
  • System Development Methodologies
  • Enterprise Engineering: DEMO Master

 

 

Doelgroep

Dit programma is ontworpen voor zowel de ervaren IT-professional als de ervaren business manager:

  • Enterprise architecten, IT-analisten, IT-architecten, ontwikkelaars, IT-managers, CIO’s, business consultants, business unit managers, digital marketeers, business analisten, solution architecten, business architecten, program en project managers
  • Iedereen binnen de organisatie die betrokken is bij of verantwoordelijk is voor het herontwerpen van een bedrijfsproces of bij verandermanagement
 

Diploma

Na actieve deelname aan deze opleiding ontvang je het certificaat van ‘Master Class Agile Enterprise Engineering & Architecture’ van Antwerp Management School.

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Danny Lauwers, Program Director Digital Transformation

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 47 68