Postgraduaten publiek, social profit, cultuur en zorg NIEUW

DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 46 31

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

Antwerp Management School vindt het belangrijk om niet enkel medewerkers uit de privésector managementopleidingen aan te bieden, maar richt zich ook specifiek tot de publieke, social profit, culturele en zorgsector. Organisaties uit deze sector verschillen immers in werking, financiering en doelstellingen van bedrijven uit de private sector. Managementinzichten kunnen niet zomaar klakkeloos gekopieerd worden, maar vragen een specifieke vertaling.

Wij willen, vanuit sociaal-maatschappelijk bewustzijn, een krachtige impuls geven aan de professionalisering van publieke, social profit, culturele en zorgorganisaties door praktijkgerichte opleidingen aan te bieden waarvan je de opgedane kennis onmiddellijk kan toepassen in jouw organisatie.

Bij ons kan je drie sectorspecifieke postgraduaten volgen, waarbij we vertrekken we vanuit een academisch ondersteund theoretisch kader, maar de nadruk leggen op cases uit de praktijk en toepasbare kennis. De inbreng vanuit de groep en de onderlinge kennisuitwisseling is daarbij erg belangrijk. Daarnaast ligt er een belangrijke focus op het unieke persoonlijke leiderschapstraject, dat dieper ingaat op je persoonlijke ontwikkeling en helpt inzicht te krijgen in jouw manier van leidinggeven en hoe dit eventueel anders kan.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

  • kun je jouw eigen ervaringen kaderen in een breder perspectief;
  • kun je jouw verworven kennis doorgeven binnen de organisatie en een positieve bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkelingen binnen de organisatie;
  • kun je met meer kennis van zaken functioneren en kun je principes, beslissingen en standpunten van zowel interne als externen beter inschatten en beoordelen;
  • heb je jouw persoonlijke managementvaardigheden aangescherpt: jouw leiderschapsvaardigheden worden uitgebreid en verdiept.

Een postgraduaat?

Een postgraduaat is een opleiding ingericht door hogescholen en universiteiten van minstens 20 studiepunten en volgt op een bachelor- of masteropleiding. De bedoeling is verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties. Wij richten ons met deze opleiding niet op pas afgestudeerden, wel op professionals met ervaring.

Curriculum

Het basisprogramma wordt gevormd door 4 modules die ook apart gevolgd kunnen worden. Elke module bestaat uit 4 lesdagen. Module 3, 4 en 5 bevat 1 extra evaluatiedag waarop docenten en deelnemers elkaar feedback geven op de gemaakte opdracht. Dit kan een presentatie, paper of een andere werkvorm zijn, gemaakt in groep of individueel, waarbij de opgedane kennis verwerkt wordt in een case of toegepast wordt op de eigen organisatie.

Je schrijft ook een eindpaper over het oplossen van een ‘persoonlijk’ managementvraagstuk dat je formuleert aan het einde van de eerste module. Daarnaast doorloop je gedurende het academiejaar een persoonlijk leiderschapstraject. De sessies van dit traject vinden plaats telkens voor de start van elke module.

Als je slaagt in de evaluatiemomenten en de eindpaper, behaal je het getuigschrift “Postgraduaat Publiek en Social Profit Management”. Als je kiest voor het Postgraduaat Cultuurmanagement of het Postgraduaat Management in de Zorg volg je de module Algemeen Management en het leiderschapstraject, kies je 1 vak uit de andere 3 modules en afhankelijk van welke specialisatie je kiest, de module cultuurmanagement of management in de zorg. Als je slaagt in de evaluatiemomenten en de eindpaper, behaal je het getuigschrift “Postgraduaat Cultuurmanagement” of Postgraduaat Management in de Zorg”. Ook deze modules kunnen apart gevolgd worden.

Basismodules

Specialisatiemodules

 

Deelnemers

Afgelopen jaren verwelkomden wij deelnemers uit oa : 

CAW Mozaïek Brussel, Emmaus, FOD Justitie / Strafinrichting Merksplas, Gemeente Laarne, Gemeentebestuur Ravels, Gezinszorg Villers, Huisvesting Tienen,  Kruispunt Migratie-Integratie vzw Brussel, Levanto,  Liers Centrum voor Gezinszorg, Pidpa,  OCMW Antwerpen, OCMW Wijnegem, Provinciebestuur West-Vlaanderen, Pulderbos-Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren, Roma, Stad Antwerpen, Stad Beringen, Stad Herentals, Vlaamse Overheid – departement LNE, Vzw Sociale Werkplaats De Sleutel, Woonpunt Mechelen, WZC Het Hof Sint-Niklaas, WZC Sint Jozef Neerpelt, etc.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot leidinggevenden, stafmedewerkers en specialisten uit de publieke, social profit, cultuur-en zorgsector die hun managementexpertise willen vergroten, zich verder willen ontwikkelen en een bredere kijk op de organisatie willen krijgen. Deelnemers komen uit bibliotheken, culturele instellingen, gemeenten, musea, provincies, OCMW’s, theaters, scholen, steden, zowel kleine als grote vzw’s, Vlaamse en federale overheidsinstellingen, ziekenhuizen, zorgcentra, etc.

Diploma

Deelnemers die de volledige opleiding volgen, nemen deel aan de evaluatiemomenten. Per module is een evaluatiemoment voorzien. Dit kan een klassiek examen zijn, een paper, een casestudie of een groepspresentatie. Indien je geslaagd bent, ontvang je het getuigschrift Postgraduaat Publiek en Social Profit Management van Antwerp Management School. 

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Inge Salden, Program Manager

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 46 31