Strategische Communicatie voor de publieke & social profit sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 46 31

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

De tijd dat de rol van een communicatieverantwoordelijk bestond uit het opstellen van interne berichten, of het actueel houden van de website zou in principe ver achter ons moeten liggen. Maar jammer genoeg is dat nog steeds niet zo bij overheden of social profit organisaties. De reden daarvoor is deels toe te schrijven aan het feit dat communicatieverantwoordelijken erg goed zijn in het emotionele aspect van het communicatievak, maar vaak minder sterk blijken in het strategische luik van dit vakgebied. Toch is het van onschatbare waarde voor een communicatieprofessional om binnen de eigen organisatie strategische inzichten te ontwikkelen en vervolgens communicatieacties daaraan te koppelen.Deze module gaat dus niet over de basics van communicatie, maar over het strategisch denken en handelen als de basis voor communicatie.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

 • Heb je een breder inzicht in de verschillende aspecten van strategisch communicatiemanagement in de publieke en social profit sector.
 • Weet je hoe strategische communicatiedoelstellingen kunnen worden opgemaakt en uitgevoerd verkrijg je een up-to-date beeld van de verschillende vormen die communicatie aanneemt binnen organisaties
 • Heb je kennis van een strategisch werkproces dat tijdens crisissituaties kan worden ontplooid.
 • Heb je nieuwe inzichten verworven die handelen over kernvraag (i.p.v. kernboodschap), betrokkenen (i.p.v. doelgroepen), luisteren (i.p.v. zenden), e n co-creatie (i.p.v. top-down of bottom-up).

Curriculum

Het programma ‘Strategische Communicatie voor de publieke en social profit sector’ maakt deel uit van het Postgraduaat Publiek en Social Profit Management. Dit postgraduaat bestaat uit 5 modules die ook afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

De module is als volgt opgebouwd:

 • Theoretische inleiding
 • Reputatiemanagement
 • Omgevingsanalyse als basisvoorwaarde voor communicatiemanagement
 • Strategische overheidscommunicatie
 • Discours analyse
 • Crisiscommunicatie
 • Marketing/Nudging
 • Strategisch denken en adviseren
 • Evaluatiemoment

 

Deelnemers

Deze opleiding richt zicht tot leidinggevenden, stafmedewerkers en specialisten uit de publieke en socialprofit sector die hun managementexpertise willen vergroten, zich verder willen ontwikkelen en een bredere kijk op de organisatie willen krijgen. Deelnemers komen uit gemeenten, OCMWs, scholen, steden, zowel kleine als grote vzws, Vlaamse overheidsinstellingen, ziekenhuizen, zorgcentra, etc.

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD
DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Inge Salden, Program Manager

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 46 31