Taxatieleer

Taxatieleer leert je waarderingen op een deskundige en professionele manier analyseren en uitwerken.

DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. 0032 (0)475 60 22 82

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

Aangezien waarderingen aan de grondslag liggen van fundamentele financiële beslissingen en omdat de crisis een aantal waarderingsproblemen heeft blootgelegd, stellen opdrachtgevers nu meer eisen aan de kwaliteit en professionaliteit van waarderingsrapporten. Opdrachtgevers moeten kunnen vertrouwen op de expertise van een taxateur. 

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

  • kan je op een geïntegreerde wijze de waarde van vastgoedobjecten en -projecten uitvoeren en beoordelen;
  • kan je op een gefundeerde manier haalbaarheidsstudies en schattingsopdrachten uitvoeren en implementeren in Excel;
  • kan je vastgoedprojecten waarderen rekening houdend met onzekerheidsfactoren;
  • kan je integer en deskundig advies verschaffen over vastgoedinvesteringen;
  • kan je de kwaliteit van een waardering analyseren en beoordelen.

Curriculum

In de opleiding Taxatieleer maak je kennis met verschillende waarderingsmethoden en leer je op een gefundeerde manier waarderingen uitwerken, gebruik makend van financiële rekentechnieken en statistiek. Daarbij wordt aandacht besteed aan deontologische aspecten (cfr RICS normen en standaarden).

Deelnemers

Universitaire professionals met minimum 3 jaar ervaring in de vastgoedsector.

Mogelijke profielen van toekomstige deelnemers zijn:

  • beleggers, investeerders, vastgoed-, fonds- en vermogensbeheerders, financiers, financiële planners, corporate real estate managers,  asset managers;
  • project en development managers, facility managers, landmeters-schatters, ingenieurs, architecten, stedenbouwkundigen;
  • vastgoedadviseurs, advocaten, fiscalisten, bedrijfsrevisoren, accountants;
  • bouwpromotoren, aannemers, vastgoedontwikkelaars, notarissen.
 

Diploma

Het getuigschrift Taxatieleer wordt uitgereikt na succesvolle deelname aan de evaluatie. Deze evaluatie is een mondeling examen, inclusief opdrachten.

 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Bert De Vos, Program Manager

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 0032 (0)475 60 22 82