Vastgoedrecht

DOWNLOAD DOWNLOAD

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. 0032 (0)475 60 22 82

Dit programma wordt gegeven in het Nederlands

Over het programma

Bij het realiseren van een vastgoedproject wordt men in elke fase van het project geconfronteerd met een kluwen aan regelgeving, niet altijd even transparant, soms voor interpretatie vatbaar en soms zelfs tegenstrijdig. Er zijn vele raakvlakken met andere rechtsgebieden (o.a. vennootschapsrecht, milieurecht, fiscaal recht). Bovendien wordt de wetgeving regelmatig gewijzigd en is het aantal stakeholders vaak zeer divers en talrijk. Complexe materie dus, met grote consequenties en belangen. Bij iedereen die op een professionele manier met vastgoed bezig is, groeit het bewustzijn dat vastgoedrecht impact heeft op rendement en risico van een project. De opleiding vastgoedrecht biedt vastgoedprofessionals de mogelijkheid hun juridische kennis met betrekking tot vastgoed aan te scherpen.

Leerdoelen

Na het volgen van dit programma:

  • kan je diverse knelpunten en gevaren onderkennen, zowel vanuit het standpunt van de verkoper als de koper;
  • leer je de diverse invalshoeken – financieel, juridisch, fiscaal, menselijk en organisatorisch – te integreren in het besluitvormingsproces;
  • kun je de financieel-economische gevolgen van de milieuproblematiek inschatten.

Deelnemers

Universitaire professionals met minimum 3 jaar ervaring in de vastgoedsector.

Mogelijke profielen van toekomstige deelnemers zijn:

  • beleggers, investeerders, vastgoed, fonds- en vermogensbeheerders, financiers, financiële planners, corporate real estate managers,  asset managers;
  • project en development managers, facility managers, landmeters-schatters, ingenieurs, architecten, stedenbouwkundigen;
  • vastgoedadviseurs, advocaten, fiscalisten, bedrijfsrevisoren, accountants;
  • bouwpromotoren, aannemers, vastgoedontwikkelaars, notarissen.
 
Next steps

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Bert De Vos, Program Manager

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 0032 (0)475 60 22 82