HRM & Organisatieontwikkeling

Bruno Baert

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. 32 3 265 8957

Human Resources Management en organisatieontwikkeling: elk bedrijf heeft er mee te maken. De ontwikkelingen beïnvloeden de bedrijfsvoering heel snel. Zo is het Nieuwe Werken een concept dat momenteel hot topic is. Onze opleidingen op vlak van HRM en Organisatieverandering bieden je state-of-the-art kennis. De professoren en researchers staan bekend om hun accurate kennis en ervaring in het domein.

Programma's

Human Resource Management

Deze praktijkgerichte managementopleiding vormt studenten tot jonge human resources professionals die oplossingsgericht denken en handelen.

Startdatum: 26/08/2019
Duur: 1 jaar (voltijdse master)
Taal: Nederlands

 
Veelgestelde vragen

Wat is HRM?

Human Resources Management helpt het bedrijf te groeien door het uitwerken en implementeren van strategieën voor people management, talentmanagement en competentiemanagement, wat resulteert in grotere werktevredenheid, betere prestaties en een personeel dat beter is opgewassen tegen de nog komende veranderingen. Het opstellen van de juiste competentieprofielen is belangrijk om de ideale match te vinden tussen banen en mensen. Aanwerven van de beste krachten en het behouden van talent in het bedrijf zijn levensnoodzakelijk voor de concurrentiepositie van elke organisatie.

Wat zijn de concrete activiteiten van het HR-departement?

Human Resources is de overkoepelende benaming voor de activiteiten binnen een bedrijf rond werknemers. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op individuele werknemers, zoals werving en selectie, opleiding, beoordeling en evaluatie, salarisadministratie, bonussen en pensioenen, maar ook bredere activiteiten zoals talentmanagement, organisatieverandering, HR-strategie, personeelsbeleid en arbeidsrecht. Het uiteindelijke doel van de HR-afdeling is het personeelsbestand van de organisatie zo optimaal mogelijk maken.

Wat is het verschil tussen HR-manager en een people manager?

Een people manager is nauw betrokken bij de mensen die in een team werken. Hij fungeert als coach en is de contactpersoon voor alles wat te maken heeft met de specifieke taken van een werknemer. Omdat de people manager zeer goed weet hoe een werknemer functioneert, is hij vaak ook de meest aangewezen persoon voor functionerings- en evaluatiegesprekken.

De HR manager werkt natuurlijk ook aan werknemersaangelegenheden, maar richt zich meer op het overkoepelende geheel, waarbij hij de levenscyclus van een werknemer van begin tot eind in ogenschouw neemt. HR Managers ontwerpen en implementen het beleid dat nodig is om werknemers perfect tot hun recht te laten komen in de organisatie.

Wat is werkbaar werk?

In onze huidige veeleisende samenleving zijn bedrijven zich steeds meer bewust van de nood aan balans tussen werk en privéleven en aan nieuwe manieren van werken, zoals het telewerken en flexibel werken. In innovatieve organisaties concentreert Human Resources zich niet enkel op productiviteit, maar ook op werknemersvoldoening en hoe men burn-out kan voorkomen, hoe men het beste omgaat met een verouderende beroepsbevolking, hoe men millennials optimaal inzet in het bedrijf. Thought leaders zoals Peggy De Prins geven vorm aan het nieuwe werken met nieuwe inzichten in werkrelaties en het aanreiken van elementen voor een sociale dialoog.

Hoe ga je als organisatie om met veranderingen?

Verandering is de enige constante in de huidige bedrijfscontext. De groeiende vraag naar flexibiliteit en aanpassingsvermogen vraagt om een degelijk veranderingsmanagement. Veranderingsmanagers hebben hierin een belangrijke rol, omdat zij de organisatie leiden door woelige veranderingsprocessen en strategieën aanreiken om mensen te helpen positief om te springen met organisatieverandering. Project managers passen zich voortdurend aan aan veranderingen en hebben nood aan kennis en opleiding in projectmanagement om een duidelijk beeld te krijgen van de veranderende organisatie en hoe dit de processen beïnvloedt.

Wat is HR Analytics?

Human Resource Analytics verwijst naar de toepassing van analytische processen op de HR-afdeling met als doel de prestaties van werknemers te verbeteren. Specifieke HR-software en -instrumenten worden gebruikt om gegevens te verzamelen die werknemersprestaties meten. De analyse van die gegevens stelt een bedrijf in staat het personeelsbestand te optimaliseren. De uitdaging bij HR Analytics is dat de gegevens vaak verspreid zitten over verschillende plaatsen en in verschillende formaten, dus het vinden van de juiste HR-software voor een optimaal rendement in menselijk kapitaal is de eerste grote stap naar succesvolle HR Analytics.

Wat is het nut van loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding helpt mensen in verschillende fases van hun carrière om de beste volgende stap te bepalen. Bedrijven krijgen te maken met nieuwe uitdagingen, zoals vergrijzing van het personeelsbestand, en werknemers hechten steeds meer waarde aan jobinhoud en werktevredenheid. Dankzij loopbaanbegeleiding kampen bedrijven minder met verzuim door ziekte, bore-out of burn-out, en maken mensen meer kans op reïntegratie in het bedrijfsleven na een sabbatical of tijd om kinderen op te voeden. Loopbaanbegeleiders helpen mensen ook de werkomgeving te vinden die het beste past bij hun vaardigheden en persoonlijkheid.

Blog

Ontdek meer blogposts

Hoe ontwikkelt de concurrentie zich in mijn sector en hoe kan ik daarop adequaat reageren? …

Meyer’s Management Models - deel 6: Vertrouwensquotiënt

28 november 2019 door Antwerp Management School

  …

Wellicht heeft u zelf ook al collega’s of vrienden horen klagen over hun landschapskantoor en hoe…

Meyer’s Management Models - deel 5: Huis van Engagement

05 november 2019 door Antwerp Management School

  …

Meyer’s Management Models - deel 4: Verdienmodellen

30 september 2019 door Antwerp Management School

  …

Masterclass IAO: een revolutie met meetbare positieve resultaten

18 september 2019 door Antwerp Management School

Pieter-Jan De Man is director bij STAS, een vierde generatie-bedrijf gespecialiseerd in zelflossers…

Masterclass HRM: een investering met blijvende return

17 september 2019 door Antwerp Management School

Corinne Scoyer startte achttien jaar geleden als strategisch analist bij Politie Antwerpen. Sinds…

Onderzoek

Het expertisecentrum Next Generation Work onderzoekt de toekomst van ons arbeidsmodel. Samen met onze partners creëren we een duurzame visie op HRM, werk, loopbanen en organisaties. We gaan daarbij uit van een aantal principes die de rode draad vormen in ons onderzoek en onze eigen werking: het belang van de visie van alle stakeholders en een cocreatieve benadering.

Ontdek meer
Bruno Baert

Hoe kan ik je helpen?

Bruno Baert, Learning & Development Advisor

Bruno Baert

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 32 3 265 8957