Publieke & Social Profit Sector

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen. +32 3 265 46 31

Publieke en social profit organisaties verschillen in werking, financiering en doelstellingen van bedrijven uit de private sector. Managementinzichten kunnen niet klakkeloos gekopieerd worden, maar vragen een specifieke vertaling. De sectorspecifieke uitdagingen waar het publieke domein mee te maken heeft, vragen nieuwe benaderingen en innovaties in organisatie en management. AMS ondersteunt al 50 jaar organisaties uit de publieke sector, de social profit, de gezondheidszorg en culturele sector hierin met een gespecialiseerd aanbod, en ontwikkelt ook opleidingen op maat van jouw organisatie. Onze docenten zijn experts in hun vakgebied met affiniteit voor publieke en social profit organisaties. Ze combineren academische expertise met uitgebreide praktijkkennis. Wij brengen, op wetenschappelijke inzichten gebaseerde managementkennis bij, scherpen leiderschapsvaardigheden aan en vormen ware change-agents die echt het verschil willen maken voor de samenleving, de organisatie en zichzelf.

Programma's

Management in de zorg

Voor elke professional uit de gezondheidszorg en welzijnssector die beter wil begrijpen hoe het Vlaamse zorglandschap eruitziet en hoe zijn eigen organisatie daarin past.

Startdatum: 11/05/2020
Duur: 1-15 dagen
Taal: Nederlands

Cultuurmanagement

Wie in de culturele en creatieve sector werkt, staat voor de uitdaging om het creatieve en het zakelijke tot een krachtig geheel te smeden. Deze opleiding biedt de kennis en vaardigheden om dit te verwezenlijken.

Startdatum: 11/05/2020
Duur: 1-15 dagen
Taal: Nederlands

Blog

Ontdek meer blogposts

Fast forward naar 2079

05 augustus 2019 door Antwerp Management School

Bij de viering van 60 jaar Antwerp Management School kijkt decaan Steven De Haes vooral vooruit naar…

Opnieuw behaalden op 29 juni 2019 een uitgelezen club ‘civil servants’ hun diploma ‘Executive…

Brandweer Zone Antwerpen bereidt zich voor de op de toekomst

27 juni 2019 door Antwerp Management School

Een jaar geleden startten Antwerp Management School en Brandweer Zone Antwerpen (BZA) een vierjarig…

‘Overheid of Overhead’ is een congresreeks die werd opgericht naar aanleiding van het 75-jarig…

Kunnen we een crisis écht managen?

08 mei 2018 door Erwin Van San

‘Overheid of Overhead’ is een congresreeks die werd opgericht naar aanleiding van het 75-jarig…

De zorgsector: een wereld van organisaties

13 maart 2018 door Antwerp Management School

Dat we steeds ouder worden, is op zich heel positief, maar leidt ook tot veel veranderingen. We…

Stad Antwerpen geeft het goede voorbeeld op vlak van strategische lenigheid. Een voorbeeld dat prof.…

Downloads

(Samen) doen of laten doen

Over inbesteden, uitbesteden, samenwerken of afstoten: bestuurskundige en juridische overwegingen in beslissings- en implementatietrajecten.

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

Beheerst de beheersing

Deze whitepaper is een kritische reflectie en wil inspireren en oplossingen aanbieden, niet aanklagen.

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

De ambtelijke rechtspositie ten noorden en ten zuiden

De nieuwe Ambtenarenwet in Nederland: Wat omvat en betekent het? Wat zijn voor en nadelen? Wat zijn de gelijkenissen en verschillen met België?

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

De kracht van positief psychologisch kapitaal in organisatieveranderingen

Een positieve insteek, bouwen op de aanwezige talenten en sterkten en een positieve cultuur kunnen je organisatie alvast op het goede spoor zetten.

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

Een spoor van papier

Op basis van evaluaties rond interventieverslagen en ook in concrete dossiers werd vastgesteld dat de kwaliteit van de interventieverslagen van de brandweer voor verbetering vatbaar is.

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

Hedendaagse mythes in publiek management

De superieure profitsector, de onfeilbare volkomen vrije markt,... In deze white paper worden 3 mythes in publiek management onderzocht.

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

Kunnen we een crisis echt managen

Deze whitepaper schetst de huidige werking, biedt inzicht in de pijnpunten, heeft als conclusie dat er een aanpassing van de huidige rampenwerking moet komen, en doet een aantal concrete...

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

Meer durven met dienstverlening

Een overzicht van de evolutie die de lokale besturen in hun dienstverlening doormaakten en de belangrijkste uitdagingen.

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

Oude mannen, nieuwe democratie?

Maak in deze white paper kennis met een interessant democratiemodel dat toelaat om bur­gerparticipatie een plaats te geven in een grotere werf van democratievernieuwing; de monitory democracy....

Type: white paper

Topics: Publieke & Social Profit Sector

DOWNLOAD DOWNLOAD

Hoe kan ik je helpen?

Inge Salden, Program Manager

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.
 +32 3 265 46 31

Contacteer Inge Download