Slimme Mobiliteit

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma? Ik kan je helpen.

Programma's

Focus


Een opleiding van wereldklasse genieten terwijl je verblijft in een stad die een moderne levensstijl met een rijke geschiedenis combineert? Dat is mogelijk bij Antwerp Management School. In het hart van Europa, aan de oevers van de Schelde, bloeit Antwerpen al sinds de Middeleeuwen als een levendig economisch centrum.
Niet alleen in Antwerpen, maar in België, Europa en de hele wereld, is vervoer, mobiliteit, transport, … een topic dat steeds meer aan belang wint en zeer actueel is. 

Slimme mobiliteit promoten, dat is wat we willen doen bij Antwerp Management School. Door kwaliteitsvolle opleidingen te voorzien en door samen te werken met (kleine en grote) bedrijven en lokale autoriteiten om innovatieve testprojecten uit te voeren.

Hier op Antwerp Management School kijken we verder dan het overbrengen van puur technologische kennis en willen we zowel met onze opleidingen als met ons onderzoek pionier zijn in Slimme mobiliteit.
We nodigen je van harte uit om Antwerp Management School te kiezen als jouw partner in Slimme Mobiliteit.


 
Veelgestelde vragen

Wat is Smart Mobility?

De toenemende behoefte aan mobiliteit van mensen en goederen leidt tot nieuwe uitdagingen in onze maatschappij. Vervuiling, files, stress, plaatsgebrek en tijdverlies door steeds groeiende verkeersstromen vragen dringend om een nieuwe aanpak. Smart Mobility is de overkoepelende term voor alle initiatieven die werken aan een duurzamer mobiliteit en meer leefbaarheid in de stad. Efficiënt vervoer via de weg, het spoor en het water is de sleutel tot een betere, gezondere en rijkere toekomst voor iedereen.

Wat is Mobility as a Service?

Mobility as a Service (MaaS) is de verschuiving van het gebruik van persoonlijke vervoermiddelen naar gedeelde mobiliteitsoplossingen die als een dienst worden aangeboden, waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt om de efficiëntste combinatie te vinden. Fiets- en autodelen, bussen op aanvraag, metro- en treindiensten worden optimal gecombineerd tot een reis die efficient is in tijd en duurzaam in energieverbruik. De betaling voor alle MaaS-diensten gebeurt centraal en reizigers kunnen online informatie vinden over de geïntegreerde transportoplossingen om hun reis te plannen.

Waarom moeten bedrijven een mobiliteitsbeleid ontwikkelen?

Het woon-werkverkeer is een belangrijke overweging bij de beslissing om een baan aan te nemen. Bedrijven dienen in hun beleid rond personeelsbinding ook oplossingen voor mobiliteitsproblemen aan te dragen, zoals flexwerk of thuiswerken. Ook reiskostenvergoedingen en initiatieven voor duurzame mobiliteit trekken meer werknemers aan. Toekomstgerichte bedrijven in business centra en industrieparken moeten nadenken over een gezamenlijk mobiliteitsbeleid om nog meer mogelijkheden voor smart mobility te creëren, zoals bijvoorbeeld de Office on Wheels.

Wat is het mobiliteitsbudget?

Bedrijven hebben mensen nodig die dagelijks naar het kantoor komen. De bedrijfswagen was vele jaren een populair onderdeel van het salarispakket. Met de groeiende bekommernis om duurzame mobiliteit overwegen steeds meer bedrijven een mobiliteitsbudget op te nemen in het salarispakket. Hiermee krijgt de werknemer een maandelijks vast bedrag dat hij kan spenderen aan verschillende vervoersoplossingen, door bijvoorbeeld autodelen te combineren met openbaar vervoer en zo zijn woon-werkverplaatsingen te optimaliseren.

Wat is een Smart City?

De Smart City integreert het Internet of Things (IoT) en open dataverbindingen in een IT-omgeving die de stad in staat stelt om gemeenschapsdiensten zoals scholen, ziekenhuizen en transportsystemen te beheren, met als doel de kwaliteit van de diensten te verbeteren en interactiviteit tussen de infrastructuur van de stad en de inwoners aan te moedigen. In het specifieke geval van mobiliteit betekent dit dat transportpatronen en verkeersstromen van individuele burgers worden opgevolgd en die gegevens worden gebruikt om een meer aangepaste of persoonlijke transportdienst aan te bieden

What is Connected Mobility?

Mobiliteit gaat niet meer over het transport op zich, het vormt een integraal onderdeel van onze maatschappij en moet nauwkeurig worden gepland. Dankzij de ontwikkeling van het Internet of Things (IoT) kunnen nieuwe mobiliteitsconcepten en -oplossingen data verzamelen over de mobiliteitspatronen van burgers om zo de vastgeslibde wegen te ontsluiten, de leefbaarheid in vervuilde steden te verbeteren, een efficiënter en duurzamer vervoerssyteem uit te bouwen en via online oplossingen de burgers alternatieven aan te bieden.

Welke meerwaarde biedt flexwerken aan organisaties?

Flexwerk is een win-winsituatie voor werknemers en bedrijven. Thuiswerk of werken van een satellietkantoor verhoogt de werknemerstevredenheid, omdat het toelaat een beter evenwicht tussen werk en gezin te creëren en werknemers meer autonomie geeft over hun agenda, belangrijke argumenten bij personeelsbinding. Tegelijkertijd wordt met flexwerk een aantal werkgeverskosten gecompenseerd, verhoogt het de productiviteit van werknemers en draagt het bij tot een vermindering van de reistijd in het woon-werkverkeer omdat minder mensen tegelijk op de weg zijn.

Hoe kan ik de CO2-uitstoot verminderen?

Een groot deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door woon-werkverkeer en files. Dit heeft ernstige gevolgen voor ons klimaat. Innoverende bedrijven zijn nu al op zoek naar manieren om deze uitstoot te verminderen door flexibele werktijden en thuiswerk te introduceren. Ook vervangen ze het wagenpark van het bedrijf door hybride wagens. Al deze maatregelen hebben een behoorlijke impact op het niveau van broeikasgassen, waardoor de luchtkwaliteit verbetert en onze steden duurzamer worden.

Op zoek naar Smart Mobility Solutions?

Als je geïnteresseerd bent in vernieuwende en duurzame mobiliteitsoplossingen voor het bedrijf, nieuwe mobiliteitsconcepten en IT-oplossingen voor intelligente en geconnecteerde mobiliteit, staan de mobiliteitsexperts van het expertisecentrum Smart Mobility aan Antwerp Management School klaar met advies en begeleiding. Met hun ervaring kunnen zij je ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken in het bedrijf, gaande van woon-werkverkeer tot alternatieven voor goederentransport over de weg.

Blog

Ontdek meer blogposts

Veel maatschappelijke hinder wordt vandaag veroorzaakt door steeds kleinere en frequentere…

Slim naar Janssen: het mobiliteitsplan dat talent in beweging brengt

17 april 2018 door Antwerp Management School

Bij Janssen  zijn ze eigenlijk al een tijd goed bezig op vlak van mobiliteit. Met een…

Mobiliteit is 'booming business'. Massa’s innovaties en toekomstscenario’s vechten om een…

Zijn internetgiganten de logistiekers van morgen? Physical Internet dringt zich op als alternatief…

5 tips voor slimme duurzame mobiliteit

21 december 2017 door Bart Wolput

Verkeer en duurzaamheid: elke gemeente worstelt ermee om deze twee te combineren. Sommige gemeentes…

"De transportsector heeft geen schuld aan de files"

07 december 2017 door Johan Boonen

Johan Boonen, projectmanager van Watertruck+ voor Expertisecentrum Smart Mobility, hoort deze…

Car for cash: maak de berekening

08 november 2017 door Veerle Michiels, van partner SD Worx

Net voor het zomerreces kwam er groen licht voor een mobiliteitsbudget op basis van het…

Onderzoek

Mobiliteit vormt een van de grootste (inter)nationale uitdagingen van deze eeuw. Niet alleen overheden maar ook bedrijven worden aangemoedigd om hun mobiliteit(sbeleid) slimmer en duurzamer te maken. Zij kunnen hiervoor terecht bij Smart Mobility (voorheen VIM, Vlaams Instituut voor Mobiliteit).

Ontdek meer

Hoe kan ik je helpen?

Stéphanie Martens, Junior Accountant

Advies nodig bij het selecteren van het juiste programma?
Ik kan je helpen.